Technologie

Firma SURFIN Technology dodává široké spektrum čerpadel od ručních pneumatických či elektrických čerpadel (membránových i pístových) po plně automatická 2K zařízení. Pro samotnou aplikaci dodáváme kompletní technologie od manuálních po plně automatické a robotické lakovací a sušící kabiny, včetně předúpravy materiálu, dopravníkových systémů a řídící systémů pro kompletní dohled procesu lakování

 


 

Předúprava

Předúprava a její vhodně zvolená metoda je hlavním předpokladem dosažení nejlepšího výsledku aplikace barvy. Zvolení vhodné metody ovlivňují na vstupu proměnné jako povaha znečištění a jeho intenzita. Obecně lze říci, že pro aplikaci barev je třeba, aby byl povrch obrobku zbaven veškeré mastnoty a byl suchý. K dosažení tohoto požadavku slouží různá skladba fází chemické předúpravy nebo tryskání - dle upravovaného materiálu a korozní odolnosti laku.

Pro chemickou přípravu povrchu – deoxidace, odmašťování, fosfátování a následné oplachy, demi oplachy a pasivaci dodáváme průběžná postřiková zařízení, ponorové či manuální postřikové boxy. Součástí zařízení je zařízení pro cirkulaci roztoků, zařízení na výrobu demi vody a čistička odpadních vod pro ekologickou likvidaci používaných chemikálií. Zařízení lze zařadit do linky nebo dodat samostatně.

 • P1050243
 • P1050253
 • _D752859
 • _D753059
 • _D753442
 • _D753497
 • _DSC9436
 • _DSC9660

Lakovací a sušící kabiny

Průmyslové lakovací a sušící kabiny se nejčastější používají pro povrchové úpravy ocelových konstrukcí, svařenců, odlitků, automobilů, letadel nebo vagónů.

Součástí lakovacích a sušících kabin jsou vždy odsávací vzduchotechnické jednotky a vzduchotechnické jednotky pro dodávku čistého vzduchu do kabiny obsahující vhodnou filtraci pro dosažení požadované kvality lakování. S ohledem na ekologii lakovací kabiny je vždy proveden výpočet těkavých organických látek (VOC) pro navržení vhodného systému filtrace nebo likvidace.

Dle přání je možné lakovny vybavit manipulačními prostředky pro obsluhu – přesuvné plošiny s řízeným pojezdem ve všech osách a pneumatické pojízdné plošiny nebo mostovými jeřáby či podvěsnými dopravníky pro manipulaci s výrobky.

 • 6-3
 • 6
 • P1030992
 • P1050448
 • P1050454
 • TAVA_1

Lakovací zařízení

 Dodáváme veškerý sotiment pro aplikaci mokrého lakování včetně všech druhů čerpadel a pistolí a pistolí. Tento široký výrobní program zahrnuje desítky typů čerpadel s různým převodovým poměrem a různou objemovou dodávkou, která je určující veličinou pro výběr zařízení z hlediska výkonu. Pumpy jsou konstruovány pro stříkání rozpouštědlových i vodou ředitelných barev, nízko i vysoce viskozních materiálů.
K aplikačním zařízením nabízíme bohaté příslušenství, které umožní nástřik všech typů povrchů.
Zařízení navrhujeme na míru dle potřeb zákazníka.

 • Aerografo_verniciatura_bassa_pressione_X-102
 • Aerografo_verniciatura_bassa_pressione_X-402_HVLP
 • Dali-_C__2011_2011_copia
 • K96135_Ghibli-L400_mist_2011_copia
 • L2_transfer_pump
 • L91X_Airless_Gun
 • L_400_Mist_Clean_2011_copia
 • Super_Nova_2011
 • Vega_Top_Finish_-_L_400_Mist_Clean_2011_bassa

Dopravníkové systémy

Pro přesun výrobků mezi jednotlivými technologickými celky pro úpravu povrchů můžeme volit mezi ručním nebo automatickým dopravníkem. Ruční přesun může být proveden za pomocí tlačených vozíků, válečkových, nebo podvěsných dopravníků. Automatický dopravník je jednokolejný nebo dvojkolejný – Power and Free.

Dopravník power and free umožňuje předbíhání, nebo nastavení různých technologických časů jednotlivých vozíků s výrobky během jejich povrchové úpravy.

Pro těžké výrobky je možné dopravník doplnit o nakládací a vykládací stanici.

 • 5
 • Dopravník 1
 • _D752879
 • _D753469
 • _D753635
 • _D753670
 • _D753783

Příslušenství

 K aplikačním zařízením nabízíme bohaté příslušenství jako například všechny typy filtrů do lakoven, vysokotlaké i nízkotlaké hadice, trysky, sítka a filtry i nízkotlaké hadice, trysky, sítka a filtry a odlakovače Bonderite.

 • 36-0xx
 • 36-60x
 • 7185_regulator_vzduchu
 • SFC_Airless_nozle__inox_gasket
 • SFC_Airless_nozzle_-_airless_base
 • TSC_Airless_nozzle_-_airless_base
 • hadice_vysokotlaka
 • mistless_trysky

SURFIN Technology s.r.o.

Lány 698/77, Brno 625 00
IČ: 02021471, DIČ: CZ02021471

+420 547 426 213
info@surfin-tech.cz

Kontakty

Oddělení barev:

Objednávky a technické informace:
Alena Buchtelová
Praskove.barvy@surfin-tech.cz
+420 777 717 505

Marta Sedlecká
powder-coatings@surfin-tech.cz
+420 777 717 509

Oddělení technologií:

Objednávky a technické informace:
Ing. Blanka Vojtková
technology@surfin-tech.cz
+420 547 426 214
+420 777 717 523

Servis:
Miroslav Polčák
servis@surfin-tech.cz
+420 777 717 503

© 2018 SURFIN Technology s.r.o.

Vyhledat